Přípravek na fasády proti plísni ANSILVER® – T

Kód: 333
Značka: Ansil
1 170 Kč 966,94 Kč bez DPH
Skladem

ANSILVER® - T na fasády je antibakteriální a protiplísňový přípravek určený k zabrzdění až zastavení růstu mikroorganismů – mimo jiné i řas, mechů, lišejníků a plísní na fasádách budov.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ÚČINNOST: Při dodržení správného dávkování a technologického postupu aplikace je pro sanaci zaručena minimální doba účinnosti přípravku 3 roky ode dne aplikace.

Návod k použití: ANSILVER® - T se pro aplikaci na fasády dodává buď ve formě aplikační koncentrace, která se používá v dodané formě, nebo ve formě koncentrátu. Koncentrát se ředí s čistou vodou v poměru 1 díl koncentrátu : 4 díly vody. Před aplikací je nutno přípravek důkladně rozmíchat. Přípravek není rozpustný ve vodě a usadí se na dně nádoby, což však není na závadu. Při rozmíchávání přípravku používejte výhradně plastové nádoby a nekovové míchadlo.

Vydatnost: je cca 10 m2 / litr aplikační suspenze, t.j. cca 50 m2 z 5 kg balení aplikační koncentrace nebo 250 m2 z 5 kg balení koncentrátu. Před samotnou aplikací přípravku je třeba povrch fasády vyčistit od nárůstu řas, mechů, lišejníků a plísní. K vyčištění lze použít více možností. Např. mechanicky okartáčováním, tlakovou vodou nebo pomocí chemikálií. V případě použití chemických přípravků je třeba předem si odzkoušet jejich vzájemnou kompatibilitu s přípravkem ANSILVER® - T. Vyčištěný povrch v případě potřeby opravíme a necháme vyschnout. Na takto připravený povrch fasády naneseme přípravek ANSILVER® - T. Jeho koncentrace ve vodní suspenzi nesmí přesáhnout 0,1 % hmotnostního! V této koncentraci se dodává ve formě aplikačního roztoku nebo se na ni naředí s čistou vodou z koncentrátu.

Pozor! Nedoporučujeme překračovat maximální doporučenou koncentraci přípravku ve vodní suspenzi, protože zvýšený obsah zpravidla vede k výskytu nepravidelných bílých nebo barevných skvrn, které znehodnotí estetický vzhled fasády.

Samotný nátěr proti tvorbě nového nárůstu mikroorganismů provedeme válečkem, štětcem nebo nástřikem v závislosti na struktuře fasády. Důležité je dbát na rovnoměrnost a plošné pokrytí. V případě nanášení válečkem nebo štětcem doporučujeme nanášet odspodu stěny směrem nahoru.

Důležitá poznámka: Pro prodloužení životnosti nátěru doporučujeme fasádu po jejím vyschnutí natřít hydrofobizačním prostředkem, který zajistí ochranu naneseného přípravku ANSILVER® - T vůči vyplavování dešťovou vodou. Tím se prodlouží i účinnost ochrany. Jako odzkoušený a vhodný hydrofobizační přípravek na doporučujeme LUKOFOB DxL nebo LUKOFOB ELX rozředěný vodou v poměru 1:10, případně Lukofob 39 rozředěný vodou v poměru 1:20.

Bezpečnostní a požární informace: Přípravek nemá žádné symboly ani označení nebezpečnosti. Nejsou známé žádné akutní nebo chronické účinky na zdraví. Přípravek je nehořlavý, nevýbušný.

Bezpečnost při práci: při práci s přípravkem ANSILVER® - T je třeba dodržet běžné bezpečnostní předpisy: během práce nejíst, nepít, nekouřit. Znečištěnou pokožku omyjte mýdlem a vodou, oči vypláchněte vodou. V případě jeho požití vypít cca 0,5 litru teplé vody a vyvolat zvracení a případně zajistit odborné lékařské ošetření. Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické a informační centrum: +420 224 91 92 93.

Bezpečnostní list je k dispozici odbornému uživateli na požádání.

Skladování: Uchovávejte pouze v původní nádobě. Skladujte na tmavém, suchém a čistém místě bez agesivních chemických výparů. Rozlitý materiál nebo jeho případné zbytky mohou být zlikvidovány jako netoxický odpad.

Likvidace obalů: Prázdné obaly lze recyklovat. Složení: fyzikálně modifikovaný oxid titaničitý, voda

Doplňkové parametry

Kategorie: Protiplísňové přípravky
Hmotnost: 5.3 kg