BOROWOOD® na ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám

Kód: 330/5L 330/0-5 Zvolte variantu
1 571,80 Kč 175,50 Kč od 175,50 Kč 1 299,01 Kč bez DPH 145,04 Kč bez DPH od 145,04 Kč bez DPH
Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Vysoce účinný přípravek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti všemu dřevokaznému hmyzu a houbám.  Přípravek BOROWOOD® je určen ke komplexní ochraně dřevěných konstrukcí, krovů, podlah, obkladů v interiérech a exteriérech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dodává se ve formě koncentrátu. Po naředění dle způsobu použití se aplikuje nátěrem, postřikem, máčením nebo tlakovou impregnací. Typové označení výrobku dle ČSN 49 0600-1: Iv, P, E, W, B Třída ohrožení podle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2: pro třídy 1 a 2, po dodatečné impregnaci lakem nebo lazurou třída 3

Složení: oktaboritan disodný tetrahydrát Účinné látky: oktaboritan disodný tetrahydrát CAS 12280-03-4, EINECS 234-541-0

Návod k použití: Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Spotřeby a aplikační postupy pro různé aplikace jsou uvedeny přímo na etiketě výrobku.

Důležité upozornění! Přípravek rozdělávejte a s přípravkem pracujte v plastových nebo nerezových nádobách, resp. v nádobách s povrchem upraveným syntetickou nátěrovou hmotou, smaltem či emailem.

Čas potřebný na biocidní účinek: okamžitý.

Doba účinku provedené ochrany je v interiéru prakticky neomezená, doporučuje se však kontrola alespoň 1x za 5 let. Doba účinku v exteriéru je závislá na namáhání ošetřeného materiálu přímými povětrnostními vlivy. Kontrolu je třeba provádět alespoň 1x za rok.

Bezpečnostní a požární informace: Přípravek je nehořlavý, nevýbušný. Bezpečnost při práci: P270 Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P310 –

PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře. Znečištěnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Informace v nouzových případech poskytne Národní toxikologické informační centrum, tel.: +420 224 919 293.

Skladování: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat dobře uzavřeno na chladných, suchých, tmavých, dobře větratelných místech mimo dosah silných redukčních činidel. Pokyny pro bezpečné zneškodňování biocidního přípravku a jeho obalu: Rozlitý materiál nebo jeho případné zbytky je třeba likvidovat jako toxický odpad. Prázdné obaly lze po důkladném vypláchnutí vodou recyklovat. Výplachovou vodu použijte do pracovní směsi.